Το παιχνίδι στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος

«Το παιχνίδι είναι η δουλειά του παιδιού». Με αυτή τη φράση η Μαρία Μοντεσσόρι θέλησε να δείξει τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα  του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών.   Μέσα από αυτό  τα παιδιά μαθαίνουν  τον κόσμο , τον εαυτό τους, και τους  άλλους. Τα  παιχνίδια διδάσκουν στα παιδιά να:

  • Κατανοούν τη  λειτουργία των πραγμάτων
  • Χρησιμοποιούν τη φαντασία τους
  • Οικοδομούν  τον έλεγχο και τη δύναμη των μυών
  • Επιλύουν  προβλήματα
  • Συνεργάζονται με τους άλλους

Η ικανότητα για παιχνίδι απαιτεί φαντασία, επικοινωνιακές δεξιότητες και κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες στα παραπάνω απαραίτητα   στοιχεία του παιχνιδιού και γι’ αυτό κυρίως εμφανίζουν στερεοτυπικό, επαναλαμβανόμενο παιχνίδι και εμμονικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένα παιχνίδια ή κομμάτια αυτών. Τα ενδιαφέροντά τους  είναι περιορισμένα και δεν εμφανίζουν αυθόρμητο και λειτουργικό παιχνίδι, παρά μόνο αισθητικοκινητικό, το οποίο αδυνατούν να  εξελίξουν σε πιο σύνθετες μορφές. Συνήθως  το παιχνίδι τους περιορίζεται σε τελετουργικό επίπεδο, με επαναληπτικές και στερεοτυπικές δραστηριότητες, που μπορούν να αναπαράγονται για ώρες, ακόμη και μέρες, και αντιδρούν με έντονο τρόπο όταν αυτό μπορεί να ξεφύγει από τα αναμενόμενα.

Ενώ πολλά παιδιά με αυτισμό είναι ικανά να περιλάβουν στις δραστηριότητές τους αισθητικοκινητικό, οργανωτικό και λειτουργικό παιχνίδι, ακόμη και να εμπλακούν σε συμβολικό παιχνίδι, πολύ σπάνια ένα παιδί με αυτισμό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι παίζει πραγματικά.

Η χρήση του παιχνιδιού στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό έχει σημαντικά οφέλη. Μέσα από αυτό, το παιδί μαθαίνει να αλληλεπιδρά , να ανακαλύπτει τα συναισθήματα του, το περιβάλλον του και τους γύρω του. Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο  που μπορεί να διδαχθεί σε γονείς με σκοπό να γίνουν οι ίδιοι θεραπευτές του παιδιού τους. Στο κέντρο μας εφαρμόζουμε την μέθοδο SSIP (Social Skills Intervention Program)  για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι η  ανάπτυξη δεξιοτήτων γόνιμης αλληλεπίδρασης μέσω του παιχνιδιού. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και άμεσα εφαρμόσιμο στην καθημερινότητα της κάθε οικογένειας.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.