Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Πολύ συχνά οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα προβλήματα που αφορούν τη σχέση με τα παιδιά τους και  τη διαπαιδαγώγησή τους, τα οποία δυσκολεύονται να διαχειριστούν.

Μέσω του προγράμματος συμβουλευτικής δίνονται λύσεις και απαντήσεις στους γονείς για ζητήματα όπως:

  • Διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους
  • Διαχείριση άγχους
  • Συναισθηματική ωρίμανση και αυτονόμηση του παιδιού
  • Διαχείριση συναισθηματικών δυσκολιών
  • Αναζήτηση εποικοδομητικών τρόπων επίλυσης προβλημάτων και διαφωνιών μέσα στην οικογένεια
  • Βελτίωση επικοινωνίας