Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση περιλαμβάνει προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε παιδιού.

 

Το θεραπευτικό πρόγραμμα της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι στοχευμένο και εξατομικευμένο και απευθύνεται σε παιδιά με:

  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Δυσκολίες αυτονόμησης
  • Κοινωνικοποίησης
  • Επικοινωνίας
  • Συγκέντρωσης
  • Οργάνωσης και οριοθέτησης.