Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Συμβουλευτική

Ψυχολογική Υποστήριξη

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η φιλοσοφία μας…

Εξατομίκευση

Στο κέντρο μας πιστεύουμε ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό, με ξεχωριστές δεξιότητες και ιδιαίτερες ανάγκες. Αυτός ακριβώς είναι και ο τρόπος που η ομάδα μας προσεγγίζει και αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση. Για το λόγο αυτό κάθε πρόγραμμα παρέμβασης είναι εξατομικευμένο και δομημένο σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου και ακολουθώντας τους ρυθμούς του.

Συνεργασία

Δίνουμε έμφαση στην ενεργή συμμετοχή της οικογένειας και όσων βρίσκονται γύρω από το παιδί (σχολείο, φροντιστές) σε όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας. Αναπτύσσοντας μια δυνατή θεραπευτική σχέση με το παιδί και την οικογένεια, οι γονείς εκπαιδεύονται και αποκτούν ρόλο συνθεραπευτή.

Διεπιστημονική Προσέγγιση

Κάθε περιστατικό αξιολογείται από την ή τις ειδικότητες που κρίνεται απαραίτητο. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύονται όλες οι πιθανές δυσκολίες και αντιμετωπίζονται ολιστικά, με σκοπό την πρόοδο και την εξέλιξη του παιδιού.

Εξέλιξη

Με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών η ομάδας μας εκπαιδεύεται συνεχώς σε νέα αξιολογητικά εργαλεία και θεραπευτικές μεθόδους και ενημερώνεται για τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Blog

Ο χώρος μας