Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που παρέχει εξειδικευμένη θεραπεία σε άτομα όλων των ηλικιών με σωματικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά ή συναισθηματικά ελλείμματα για να τα βοηθήσει να αναπτύξουν, να επανακτήσουν ή να διατηρήσουν δεξιότητες απαραίτητες για να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής.

 

Ο εργοθεραπευτής έχει ως στόχο την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του ατόμου σε συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης και την εκπαίδευσή του σε δεξιότητες που το βοηθούν καθημερινά σε πρακτικό επίπεδο.