Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στόχο έχει τη μελέτη, την έρευνα και την παρέμβαση σε διαταραχές, επικοινωνίας, σίτισης, κατάποσης σε βρέφη, παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

 

Ειδικότερα ο Λογοθεραπευτής ασχολείται με τις διαταραχές :

  • Λόγου (Προφορικού ή μη)
  • Ομιλίας
  • Επικοινωνίας
  • Φωνής
  • Σίτισης
  • Κατάποσης.

 

Σκοπός του Λογοθεραπευτή είναι η αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων για την πρόληψη, τη βελτίωση και την αποκατάσταση της εκάστοτε διαταραχής.

Διαδικτυακή Λογοθεραπεία

Η διαδικτυακή λογοθεραπεία είναι μια νέα, καινοτόμος υπηρεσία που έχει εγκριθεί από την American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) ως κατάλληλη μέθοδος θεραπείας από το 2005. Με τη χρήση βιντεοκλήσης πραγματοποιούνται συνεδρίες λογοθεραπείας κατάλληλα διαμορφωμένες στις ανάγκες των παιδιών. Η μέθοδος δεν συστήνεται για όλα τα περιστατικά  και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη δια ζώσης θεραπεία.