Διαταραχές Ομιλίας

Διαταραχές
Ομιλίας

Διαταραχή Άρθρωσης

Δυσκολία στη σωστή παραγωγή  κάποιων  ήχων της ομιλίας. Η δυσκολία επιμένει και μετά την τυπική ηλικία κατάκτησης του ήχου – φωνήματος και τα λάθη είναι σταθερά  π.χ “ θάκα” αντί για “σάκα”,  “λόζα” αντί για “ρόδα”.

 

Δυσπραξία

Δυσκολία στον προγραμματισμό, το συντονισμό και την ακριβή εκτέλεση των κινήσεων των αρθρωτών. Τα λάθη που παρουσιάζονται είναι αρθρωτικά και ασταθή (δηλαδή την ίδια λέξη μπορεί να την πει κάθε φορά με άλλο τρόπο). Η ομιλία συχνά είναι δυσνόητη, παρόλο που η σύνταξη και η γραμματική μπορεί να είναι σωστά.

 

Δυσαρθρία

Διαταραχή της ομιλίας εξαιτίας βλάβης στους μύες ή τα νεύρα των οργάνων  της άρθρωσης.

 

Διαταραχές φώνησης

Διαταραχή φωνής είναι η οποιαδήποτε αλλοίωση στα τρία χαρακτηριστικά της φωνής: ύψος, ένταση και ποιότητα φωνής. Μια διαταραχή φωνής μπορεί να συνοδεύεται από πόνο, δυσκολία ή κούραση κατά την ομιλία.

 

Διαταραχές ροής

Ο τραυλισμός αποτελεί μία διαταραχή της ομαλής ροής της ομιλίας. Μπορεί να εμφανιστεί επίκτητα ή αναπτυξιακά. Η αναπτυξιακή μορφή της διαταραχής αποτελεί τη συχνότερα εμφανιζόμενη μορφή τραυλισμού.