Η σίτιση είναι η πιο περίπλοκη και σωματικά απαιτητική εργασία που θα ολοκληρώσει ένα βρέφος κατά τις πρώτες εβδομάδες, ακόμη και μήνες, της ζωής του. Απαιτεί το συντονισμό και συνδυασμό πολλών δεξιοτήτων. Για μια μόνο κατάποση απαιτούνται 26 μύες και 6 κρανιακά νεύρα που λειτουργούν...

Η οικογένεια είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό κοινωνικό – δυναμικό σύστημα, το οποίο επηρεάζει την προσωπικότητα  και τη συμπεριφορά του παιδιού, δημιουργώντας πολλαπλούς ρόλους. Οι άνθρωποι μαθαίνουμε μέσω προτύπων. Το πρότυπο των γονέων είναι το πιο σημαντικό, καθώς πρώτοι εκείνοι με τη συμπεριφορά...

Το Role Playing είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να κατανοήσουν τα παιδιά τον κόσμο γύρω τους. Όταν τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά σε παιχνίδι ρόλων: Αναπτύσσουν επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες Ενεργούν μέσα σε πραγματικές καταστάσεις και με τον τρόπο αυτό τις κατανοούν Πειραματίζονται και εξερευνούν το περιβάλλον...

Τι είναι η φωνολογική ενημερότητα; Η  γνώση του ατόμου ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από  επιμέρους τμήματα, καθώς και η ικανότητα να χειρίζεται  αυτά τα μικρότερα κομμάτια του λόγου  ορίζεται ως φωνολογική ενημερότητα. Η ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας ξεκινά με τη γνώση  ότι οι λέξεις αποτελούνται...

Συχνά ακούμε από τους γονείς: «Το παιδί μου είναι 2 χρονών και δεν λέει πολλές λέξεις», «  Πολλές φορές στο σπίτι δεν καταλαβαίνουμε τι λέει», « Επικοινωνεί μόνο με νοήματα», «Είναι 3 ετών και συχνά δεν κατανοεί τι του λέμε». Ποια είναι τα σημεία εκείνα...

Η εργοθεραπεία βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάλληλη εμπλοκή τους σε δραστηριότητες αντίστοιχες της χρονολογικής τους ηλικίας στο σπίτι και το σχολείο. Αυτές οι δεξιότητες είναι: Οι δεξιότητες κινητικού συντονισμού, όπως η ικανότητα να σχεδιάζει, να...

«Το παιχνίδι είναι η δουλειά του παιδιού». Με αυτή τη φράση η Μαρία Μοντεσσόρι θέλησε να δείξει τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα  του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών.   Μέσα από αυτό  τα παιδιά μαθαίνουν  τον κόσμο , τον εαυτό τους, και τους  άλλους. Τα  παιχνίδια...