Πως μπορεί να επωφεληθεί το παιδί μου από την εργοθεραπεία; Ποιες δεξιότητές του μπορεί να ενισχύσει;

Η εργοθεραπεία βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάλληλη εμπλοκή τους σε δραστηριότητες αντίστοιχες της χρονολογικής τους ηλικίας στο σπίτι και το σχολείο. Αυτές οι δεξιότητες είναι:

  • Οι δεξιότητες κινητικού συντονισμού, όπως η ικανότητα να σχεδιάζει, να οργανώνει και να εκτελεί μια νέα κινητική δραστηριότητα, να έχει καλή ισορροπία και έλεγχο του σώματός του, να έχει κατάλληλο μυϊκό τόνο και δύναμη, να συντονίζει επαρκώς τις δύο πλευρές του σώματός, να χειρίζεται επιδέξια εργαλεία και αντικείμενα με τα χέρια του, να συντονίζει μάτι-χέρι για να πετύχει κάποιον στόχο όπως σε παιχνίδια με μπάλα.

 

  • Οι γραφοκινητικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα να χειρίζεται κατάλληλα τα εργαλεία γραφής και ζωγραφικής, να χρωματίζει ομοιόμορφα μέσα σε πλαίσιο, να μπορεί να ζωγραφίζει κατάλληλα για την ηλικία του στοιχεία όπως άνθρωπο, σπίτι κ.α., να αντιγράφει με ακρίβεια σχήματα, αριθμούς και γράμματα, να γράφει λέξεις και προτάσεις με ακρίβεια πάνω σε γραμμές τετραδίου, με κατάλληλη ταχύτητα και χωρίς να κουράζεται εύκολα.

 

  • Οι αισθητηριακές δεξιότητες όπως η κατάλληλη απόκριση και αντίδραση του παιδιού σε απτικά, οπτικά, ακουστικά, γευστικά και σωματοαισθητικά ερεθίσματα.

 

  • Οι δεξιότητες οπτικής αντίληψης, όπως η ικανότητα του παιδιού να φτιάχνει κατασκευές και παζλ, να διακρίνει ομοιότητες και διαφορές σε εικόνες και να μπορεί να εντοπίζει λεπτομέρειες και στοιχεία σε πολύπλοκες εικόνες.

 

  • Οι γνωστικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα του παιδιού να διατηρεί κατάλληλο επίπεδο διέγερσης, εστίασης προσοχής και συγκέντρωσης κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων, η ικανότητα να προσανατολίζεται στον χώρο και τον χρόνο και η οπτική και ακουστική μνήμη.

 

  • Οι ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και οι δεξιότητες παιχνιδιού, όπως η κοινωνική ανταπόκριση και αλληλεπίδραση, η ακολουθία κανόνων και η διαχείριση των συναισθημάτων.

 

  • Οι δεξιότητες καθημερινής ζωής, όπως η αυτοεξυπηρέτηση στον τομέα της ένδυσης, απόδυσης, σίτισης, χρήσης τουαλέτας και προσωπικής υγιεινής.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.