Η σίτιση είναι η πιο περίπλοκη και σωματικά απαιτητική εργασία που θα ολοκληρώσει ένα βρέφος κατά τις πρώτες εβδομάδες, ακόμη και μήνες, της ζωής του. Απαιτεί το συντονισμό και συνδυασμό πολλών δεξιοτήτων. Για μια μόνο κατάποση απαιτούνται 26 μύες και 6 κρανιακά νεύρα που λειτουργούν...

Η οικογένεια είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό κοινωνικό – δυναμικό σύστημα, το οποίο επηρεάζει την προσωπικότητα  και τη συμπεριφορά του παιδιού, δημιουργώντας πολλαπλούς ρόλους. Οι άνθρωποι μαθαίνουμε μέσω προτύπων. Το πρότυπο των γονέων είναι το πιο σημαντικό, καθώς πρώτοι εκείνοι με τη συμπεριφορά...