Η οικογένεια είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό κοινωνικό – δυναμικό σύστημα, το οποίο επηρεάζει την προσωπικότητα  και τη συμπεριφορά του παιδιού, δημιουργώντας πολλαπλούς ρόλους. Οι άνθρωποι μαθαίνουμε μέσω προτύπων. Το πρότυπο των γονέων είναι το πιο σημαντικό, καθώς πρώτοι εκείνοι με τη συμπεριφορά...